Діагностика життєвого призначення
Діагностика життєвого призначення

Соціонічне типування (соціонічна діагностика) - що це таке?

Типирование по соционике

Соціонічне типування (соціонічна діагностика) - це визначення вродженого соціонічного типу або типу інформаційного метаболізму (ТІМу) людини в соціоніці - типології, яка вивчає 16 вроджених типів людей, а також взаємини між ними.

Існує кілька способів типування людей за соціонікою: проходження соціонічних тестів і опитувальників, інтерв'ювання, приховане типування (спостереження за поведінкою типованого у невимушеній обстановці), а також соціонічний експеримент (створення спеціальних умов для типованого і спостереження за його реакцією). Найбільш точні результати в типуванні дає метод соціонічного інтерв'ю, суть якого полягає в тому, що типувальник ставить питання типованому, щоб виявити присутність в структурі його психіки тих чи інших соціонічних функцій і силу їх прояву, а також ознак Рейніна. Цей метод дозволяє не тільки ставити уточнюючі питання, але і простежити невербальні реакції типованого, що є теж досить істотним елементом соціонічної діагностики.

У той же час деякі соціоніки проводить експерименти і дослідження з типування людей по написаних текстах, по почерку, за фізіономічними ознаками, за біографічними відомостями, по відео, але поки ці дослідження не верифіковані, і в більшості випадків використовуються соціоніками, як допоміжний інструмент в типуванні.

Процес типування складається з двох етапів:

- висунення гіпотези або гіпотез з приводу соцонічного типу людини;
- підтвердження (верифікація) цих гіпотез.

В процесі соціонічної діагностики відбувається процес порівняння поведінки і відповідей типованої людини з еталонними показниками соціонічних типів. При цьому враховується як суть відповідей на питання, так і відповідність зовнішнім образам типів (жестикуляція, міміка, тембр голосу, погляд і т. д.).
При типуванні типувальник виявляє ступінь вираженості в психіці людини протилежних соціонічних функцій (дихотомій): екстраверсії-інтроверсії, раціональності-ірраціональності, логіки-етики, інтуїції-сенсорики, ознак Рейніна, відповідність психіки типованого моделі А того чи іншого соціонічного типу.

При сумнівах типувальника між декількома версіями типу використовується метод перевірки правильності визначення соціотипу через інтертипні відносини з людьми, соціотипи яких вже відомі.

Проблеми, з якими стикається типувальник:

- вміння відокремити маску, образ типу, який свідомо "транслюється" людиною в світ, або сформувався під впливом несприятливих життєвих ситуацій, від справжнього, глибинного типу людини;
- вміння відокремити тимчасові процеси, що відбуваються в психіці людини під впливом тих чи інших факторів і зовнішнього середовища, від постійних, домінуючих процесів;
- свідоме спотворення відповідей типованим, внаслідок бажання "підлаштуватися" під "потрібний" соціотип.

Проблеми, що існують в типуванні по соціоніці вцілому:

На сьогоднішній день однією з головних проблем в соціонічному типуванні є те, що в соціоніці не існує точних критеріїв правильності визначення соціонічного типу, які б приймалися більшістю типувальників. Досить часто в проведенні типування і в інтерпретації його результатів проявляється суб'єктивізм типувальника і його індивідуальне бачення, яке виходить з його власного досвіду. Тому нерідкі ситуації, коли одну і ту ж особу різні типувальники типують в різні соціонічні типи, що може дескредитувати соціоніку в очах людей, які тільки знайомляться з нею і хочуть визначити свій ТІМ.

Чернишенко Олександр

Якщо Ви прочитали до кінця цей текст, написаний сухою науковою мовою і все ще хочете визначити свій вроджений соціонічний тип - запрошую вас на типування по соціоніці.