Діагностика життєвого призначення
Діагностика життєвого призначення

Життєві сценарії в соціоніці

Вашій увазі пропонується уривок зі статті київського соціоніка Віктора Гуленка про житєві сценарії поведінки різних соціотипів та рівні взаємодії їх між собою.

ОДНІ ЧЕКАЮТЬ, А ІНШІ ДІЮТЬ

Ситуація ускладнюється тим, що дві категорії людей реалізують свої внутрішні спонукання - робота на шкоду особистому житті чи навпаки - різним чином. Тут можна виділити також дві крайнощі, між якими коливаються люди.

Перша - це вичікувальна позиція. Її займають ті типи, які схильні приймати до розгляду чужі пропозиції. Свідоме очікування може бути направлено у бік ділових пропозицій, якщо це логіки, або пропозицій особистого характеру, якщо це етики. Так чи інакше, - це позиція Інтроверт - тих типів, які беруть більше, ніж видають, а якщо й видають, то  в основному у відповідь на зовнішній вплив.

Протилежна позиція - експансивна, розширювальна. Її власники самі проявляють ініціативу, не чекаючи, поки це зроблять інші. Етики з такою позицією, знову-таки, ініціативні в особистому житті, а логіки - в об'єктивних справах. Така поведінка характерна для екстравертів - тих типів, які більше видають словесної або поведінкової інформації, ніж приймають її від інших.

А тепер пару зауважень про комунікабельність. Відступ на цю тему необхідно через те, що поняття екстра-інтроверсії трактується в соціоніці зовсім не так, як в традиційній психології. Серед психологів склалося стійке думка, що екстраверти - це обов'язково товариські люди, а інтроверти - замкнуті. Але якщо це так просто, то навіщо знадобилося Юнгу вводити нові терміни?

Спілкування буває різне. Ми повинні чітко розділяти формальне спілкування і неформальне. Етичні екстраветри, якщо це чисті типи, дійсно в будь-якій ситуації орієнтовані на людські контакти. Але вельми контактні і багато етичних інтровертів. Це не дивно, адже вони ж добре почуваються саме в неформальній обстановці, де головну роль грає суб'єктивне почуття.

Логічні ж типи, нехай навіть екстравертні, в цих умовах можуть бути зовсім неконтактними, адже тут вони позбавлені орієнтирів і тому виявляються лише об'єктами чужих симпатій-антипатій. На виробництві ж все йде якраз навпаки. Активні суб'єкти справ - це Екстравертні логіки. При формальному спілкуванні їх спрямованість на зовнішню ділову обстановку максимальна. За контактами не з приятелями, а з людьми як виконавцями посадових обов'язків логічні екстраверти набагато перевершують етичних.

ВИДИ КОМУНІКАБЕЛЬНОСТІ

Перший розподіл соціотипів на логіків і етикою, перетинаючись з другим розподілом на екстравертів та інтровертів, утворюють чотири групи комунікабельності.

Спочатку розберемо контрастні, легко помітні в житті види комунікабельності - екстравертно-етичний і интровертно-логічний.

1. Екстравертні етики, або Пристрасні (PASSIONATE) (Гюго, Гамлет, Наполеон, Гекслі). Їхня позиція в спілкуванні - активний пошук відчуттів. Вони несуть емоції оточуючим людям. Для їхнього життєвого сценарію характерне те, що вони в середньому раніше всіх одружуються або виходять заміж. Вони ж частіше, ніж представники інших соціотипів, розлучаються. Спілкування вони розуміють як обмін емоціями, як своєрідне "плавання" в бурхливому потоці життя. Позначення цієї групи ER: у блоці ЕГО цієї четвірки типів присутня або етика емоцій E як перша функція, або етика відносин R як друга функція.

2. Інтровертні логіки, або Холоднокровні (COLDBLOODED) (Робесп'єр, Максим, Бальзак, Габен). Група комунікабельності, протилежна Пристрасним. Їхня позиція в неформальному спілкуванні - пасивне очікування почуттів. Комунікабельність цих типів протікає за сталими схемами і нормами. Їх життєві сценарії припускають найпізніші одруження і відсутність повторних шлюбів. Їх шлюби, як правило, найменш вдалі. Спілкування розуміють як обмін відсутньої інформації пояснювального характеру. Така комунікабельність нічого б не втратила, якби здійснювалася лише письмово. Цю групу позначатимемо LP: у блоці ЕГО цих типів присутня або структурна логіка L як перша функція, або ділова логіка Р як друга функція. Серед цих двох полюсів комунікабельності - яскравого і тьмяного - знаходяться два її середніх види, які укладаються в рамки вироблених суспільством стереотипів поведінки осіб протилежної статі.

3. Екстравертні логіки, або ДІЛОВІ (BUSINESS-INCLINED) (Дон Кіхот, Жуков, Джек, Штірліц) - чоловічий стереотип комунікабельності. Його можна назвати активне очікування почуттів. Ділові соціотипи розраховують зустріти свого обранця або обраницю серед низки справ. Стандартному образу справжнього чоловіка приписують активну життєву позицію, але тільки не у сфері почуттів. У романтичній літературі герой знайомиться зі своєю майбутньою коханою, виручаючи її з біди. Спілкування ці соціотипи розуміють як ділову співпрацю. Ця група позначається PL: у їх блоці ЕГО ділова логіка Р виступає як перша функція, або структурна логіка L - як друга функція.

4. Інтровертні етики, або ДУШЕВНІ (SINCERE)(Дюма, Єсенін, Драйзер, Достоєвський) - жіночий стереотип комунікабельності. Цю позицію можна охарактеризувати як пасивний пошук почуттів. Душевні соціотипи, будучи етиками впевнено вибирають імпонуючого їм партнера, але як інтроверти висловлюють свою готовність до етичних контактів, подаючи які-небудь непрямі сигнали. Саме такої поведінки вимагає від жінки в предшлюбний період традиційна мораль. Ця категорія соціотипів найбільш схильна до «домостроївських» сценаріїв із стереотипним розподілом чоловічих і жіночих обов'язків: чоловік - годувальник сім'ї і її захисник, жінка - хранитель вогнища і вихователь дітей. Спілкування розуміється, як обмін знаками душевної прихильності. Група має позначення RE: у соціотипів цієї групи в блоці ЕГО присутня або етика відносин R як перша функція, або етика емоцій Е як друга функція.

КОМУ З КИМ КРАЩЕ

При аналізі міжгрупових відносин я буду спиратися на наступні, відомі мені з досвіду соціонічних спостережень і консультацій життєві тенденції:

Етик інстинктивно тягнеться до логіка і навпаки; психологічна атмосфера в чисто логічній парі виходить надто сухою і нудною, а в чисто етичній - дуже неспокійною і перенасиченої переживаннями. Вторинне за силою тяжіння можливе між двома логіками, якщо один з них володіє посиленою емоційністю, або між двома етиками, якщо один з них володіє посиленою розсудливістю.

 Інтроверт інстинктивно тягнеться до екстраверта і навпаки, хоча сила цього тяжіння і не так сильна, як в першому випадку. Екстраверти завойовують, а інтроверти дозволяють себе завоювати. Мирне співіснування двох екстравертів можливо лише тоді, коли вони штучним шляхом розмежують свої сфери активності. Майже завжди проте в такій парі виникає боротьба за владу, і програвший відчуває себе обмеженим. Союз двох інтровертів може бути непоганим тоді, коли хтось із них візьме на себе роль активного в зовнішньому світі суб'єкта. Без таких спеціальних заходів подібна пара практично приречена на самоізоляцію.

Проводячи Соціонічну консультацію з гармонізації міжособистісних стосунків у парі, рекомендую враховувати такі усереднені сценарії інтертипної динаміки.

1. Діловий (PL) і Душевний (RE). Вдале поєднання двох видів комунікабельності, що дозволяє досягти гомеостазу - самопідтримуючого рівноважного стану, як усередині системи, так і у взаємодії з навколишнім середовищем. При виникненні внутрішніх розбіжностей між такими партнерами, Діловий як екстраверт активно впливає на Душевного і той без особливого опору піддається його впливу. Завдяки вмінню Душевного згладжувати гострі кути рівновага відновлюється. Коли в такій парі виникають конфлікти з оточуючими, то набагато більше переживає Душевний, так як він етик. Однак через свою інтроверсію, він просто викладає проблему Діловому, який і робить відповідні заходи. В результаті пара виявляється стійкою і проти деструктивного впливу ззовні.

2. Пристрасний (ER) і Холоднокровний (LP). Ще одне вдале поєднання видів комунікабельності, здатне забезпечити природну саморегуляцію в парі. Сценарій розгортається таким чином.

При виникненні внутрішніх розбіжностей Пристрасний починає впливати на Холоднокровного з позицій екстравертної експансії з метою змінити його поведінку на свою користь. Однак Холоднокровний, як мало схильний до емоцій тип не піддається цим спробам. Його поведінка з часом все ж перебудовується просто внаслідок того, що змінюється його власна оцінка ситуації. Пристрасний відчуває від цього задоволення, та і його запал на той час вже охолоджується, і конфлікт природним шляхом гасне.

У разі зовнішньої агресії Холоднокровний схильний ігнорувати її і займатися своєю справою, як ні в чому не бувало. Така стримана позиція вельми імпонує Пристрасному, оскільки дозволяє йому самостійно впоратися з виниклими проблемами етичного характеру. Усередині вищеописаних видів взаємодій ховаються в узагальненому вигляді 4 інтертипних відносин. Найвдаліші поєднання (якщо типи чисті!) - Це дуальні стосунки Штірліц-Достоєвський, Дон Кіхот - Дюма, Жуков - Єсенін ... Потім слідують напівдуальність, ревізія і конфлікт. Навіть конфліктні стосунки при віддаленості на безпечну відстань володіють стійкістю. Дуальні ж відносини, навпаки, забезпечують гомеостаз лише на близькій комунікативній дистанції.

Два наступних види взаємовідносин забезпечують психологічний гомеостаз лише частково. Сумісність між ними ймає середні значення. Руйнівними виявляються або зовнішні деструктивні дії, або внутрішні розбіжності.

3. Діловий (PL) і Холоднокровний (LP). Події розгортаються зазвичай за таким сценарієм. Обидва в такій парі досить байдужі до етичних дій партнера. Діловий намагається використовувати Холоднокровного в своїх цілях, але його спроби ні до чого не призводять. З часом, після низки невдач прагнення Ділового змінити ситуацію за власним смаком згасає, і партнери віддаляються один від одного. Внутрішня рівновага, таким чином, все ж таки встановлюється.

У відносинах з оточуючими пара виявляється нечутливою. Кожний зайнятий своєю справою. Проте, якщо зовнішні дії настільки сильні, що навіть здатні запустити малоактивні етичні функції партнерів, то між ними виникають сварки з приводу дій у відповідь. Порушену рівновагу із зовнішнім світом відновити дуже важко.

4. Пристрасний (ER) і Душевний (RE). Особливості притирання один до одного тут такі. Кожен в парі, оскільки обидва етики, добре відчуває, що виниклий між ними конфлікт дуже негативно позначається на життєдіяльності іншого. Проте лише Душевний буде намагатися змінити власну поведінку. Пристрасний вимагатиме змінити поведінку партнера. Так як Душевний поступається, то мир після низки емоційних сплесків все ж відновлюється.

Якщо в цій парі виникають проблеми з оточенням, сценарій одразу драматизується. У них простежується схильність переносити загострення зовнішніх стосунків на власні конфлікти. Будь-яке обговорення зовнішніх подій в цих умовах легко призводить до сварки. Рушійна сила подібного сценарію - надлишок емоційності. Рівновага в такій парі нестійка проти внутрішніх розбіжностей.

КОМУ З КИМ ГІРШЕ

1. Пристрасний (ER) і Діловий (PL). Цей життєвий сценарій, мабуть, найдинамічніший і суперечливий. Оскільки обидва екстраверти, то кожен прагне змінити поведінку партнера. Обидва активні і не бажають підлаштовуватися під іншого. Діловий знаходить собі віддушину в ще більшій кількості справ, а Пристрасний прагне з'ясовувати відносини, що загострюються. Конфлікт через це ще більше роздмухується. У відносинах з оточуючими обидва намагаються активно впливати на зовнішній світ і починають змагатися між собою за лідерство. Причому Діловий в цих зіткненнях грає активнішу роль, тому що вважає, що Пристрасний своєю емоційною нестриманістю шкодить загальній справі. Пара виявляється нетовариська: у ній дуже важко досягти стійкості як проти внутрішніх, так і проти зовнішніх негативних чинників.

2. Душевний (RE) і Холоднокровний (LP). Життєвий сценарій, який пронизаний внутрішніми суперечностями і коливаннями. Через інтроверсію при виникненні розбіжностей кожен прагне перш за все змінитися сам. Проте відгук Душевного швидший і помітніший. Тому він починає вважати, що приносить себе в жертву заради миру в парі. Холоднокровний ж цих миротворчих дій ніби й не помічає. Створюється враження, що він не цінує самопожертвування Душевного. Це породжує напруженість в їхніх взаєминах. Змінити оточення у сприятливу для себе сторону унаслідок все тієї ж інтроверсії вони не в змозі. Тому зовнішні негативні впливи на таку пару можуть без зусиль зруйнувати її. Причому більш нестійким в цьому відношенні виявляється Душевний, який має схильність до чуйного сприйняття зовнішніх симпатій-антипатій. Отже, така пара не володіє ефективними механізмами підтримки гомеостазу.

3. Два Ділових (PL). Обидва прагнуть впливати на партнера ради досягнення власних цілей, але обидва ж нечутливі до таких дій. Внаслідок цього в парі нерідко вибухають короткі, але інтенсивні конфлікти. Обидва намагаються впливати на оточуючих, але не вміють по-справжньому погоджувати свої дії. Кожен все робить для того, щоб звернути хід подій на свою користь. Сумісність задовільна лише тоді, коли обидва виступають згуртованим фронтом проти зовнішнього конкурента.

Для спільної підприємливості краще підходить соцзамовне поєднання типів. Помітно, що замовник тягнеться до приймача, сподіваючись знайти в ньому контрактора (виконавця) для своїх задумів.

4. Два Пристрасних (ER). У такій висококомунікабельній парі не уникнути дріб'язкових звинувачень на адресу один одного. Кожен буде екстравертно впливати на іншого, але ніхто не стане поступатися. Цим партнерам здаватиметься, що інший його не розуміє, тому буде присутній сильне бажання з'ясовувати відносини. Проте спроби довести партнерові власну правоту, як правило, закінчуються нічим. Конфлікт через це довго не згасає.

У контактах з оточенням обидва змагатимуться в емоційному впливі на нього. Таку пару легко посварити, оскільки емоційна надмірність в ній повинна знаходити якусь розрядку. У разі відстоювання обопільних інтересів проти зовнішніх посягань координація спільних дій утруднена. Досягнення рівноважної комунікації в парі на тривалий термін нереально.

5. Два душевних (RE). Кожен у такій парі буде прагне всіляко уникнути зіткнень. Це стабілізує пару, як ціле. Але якщо конфлікт між ними все ж виникне, то його причину кожен буде вбачати в діях іншого. Це знижує ступінь взаємності у стосунках. Пара хоч і компромісна, але образлива і невідверта.

Зовнішні проблеми кожен спробує вирішити незалежно, не удаючись до допомоги іншого, оскільки швидко переконується, що підштовхування до активних дій зовні ні до чого не приводить. Наслідок такого положення - взаємне розчарування в конкурентоспроможності один одного. Проте наявність загальної прийнятної мети може згуртувати "душевну" пару досить сильно. Це завдання має полягати у підтримці теплої психологічної атмосфери і сформованих уподобань у рамках значущого для них мікроколективу. Наприклад, виховання дітей.

6. Два Холоднокровних (LP). Дуже невдалий життєвий сценарій через нестачу активності і душевного тепла. Кожен з партнерів нечутливий до зусиль іншого і відгукується на його дії зі значним запізненням. Тому пара хоч і не конфліктує, але фактично і не взаємодіє позитивно. Один залишає в спокої іншого і задоволений, що його теж не зачіпають. Конфлікт згасає швидко, оскільки ніхто не «підливає масла у вогонь».

При зміні зовнішніх обставин кожен з членів пари самостійно намагається пристосуватися до змін. Допомога один одному надається мінімальна. У парі через це складається атмосфера відчуженості. Підвищити сумісність в ній може наступна об'єднуюча мета - розробка схем, методик, інструкцій, прогнозів.

Статті: