Консультація по Джйотіш - Ведичній астрології
Консультація по Джйотіш - Ведичній астрології

Описи соціонічних типів та інтертипних стосунків між ними

В залежності від місця розташування тих чи інших функцій (ознак) на певному місці в моделі А, виділяють 16 соціонічних типів, які об’єднуються за спільними цінностями в 4 так звані квадри. Назви соціотипів були дані Аушрою Августінавічюте за відомими на той час в СРСР особистостями, літературними та кіногероями. Паралельно ми наводимо назви цих типів згідно типології MBTI.

I квадра (Альфа):

1)      Дон Кіхот (Інтуїтивно-логічний ірраціональний екстраверт) – ІЛЕ (ENTP- згідно MBTI);

2)      Дюма (Сенсорно-етичний ірраціональний інтроверт) – СЕІ (ISFP- згідно MBTI);

3)      Гюго (Етико-сенсорний раціональний екстраверт) – ЕСЕ (ESFJ - згідно MBTI);

4)      Робесп’єр (Логіко-інтуїтивний раціональний інтроверт) – ЛІІ (INTJ - згідно MBTI);

II квадра (Бета):

5)      Жуков (Сенсорно-логічний ірраціональний екстраверт ) – СЛЕ (ESTP - згідно MBTI);

6)      Єсенін (Інтуітивно-етичний ірраціональний інтроверт) – ІЕІ (INFP - згідно MBTI);

7)      Гамлет (Етико-інтуітивний раціональний екстраверт) – ЕІЕ (ENFJ - згідно MBTI);

8)      Максим (Логіко-сенсорний раціональний інтроверт) – ЛСІ (ISTJ - згідно MBTI);

III квадра (Гамма):

9)      Джек Лондон (Логіко-інтуїтивний раціональний екстраверт) – ЛІЕ (ENTJ - згідно MBTI);

10)   Драйзер (Етико-сенсорний ірраціональний інтроверт) – ЕСІ (ISFJ - згідно MBTI);

11)   Наполеон (Сенсорно-етичний ірраціональний екстраверт) – СЕЕ (ESFP - згідно MBTI);

12)   Бальзак (Інтуїтивно-логічний ірраціональний інтроверт) – ІЛІ (INTP - згідно MBTI);

IV квадра (Дельта):

13)   Штірліц (Логіко-сенсорний раціональний екстраверт) – ЛСЕ (ESTJ - згідно MBTI);

14)   Достоєвський (Етико-інтуїтивний раціональний інтроверт) – ЕІІ (INFJ - згідно MBTI);

15)   Гекслі (Інтуїтивно-етичний ірраціональний екстраверт) – ІЕЕ (ENFP - згідно MBTI);

16)   Габен (Сенсорно-логічний ірраціональний інтроверт) – СЛІ (ISTP - згідно MBTI).

 

При натисканні на назви соціонічних типів, ви перейдете на сторінки їх описів (за Гуленком):

I квадра
(Альфа)
Дон Кіхот Дюма Гюго Робесп'єр
II квадра
(Бета)
Жуков Єсенін Гамлет Максим
III квадра
(Гамма)
Джек Драйзер Наполеон Бальзак
IV квадра
(Дельта)
Штірліц Достоєвський Гекслі Габен

Схематичний опис психіки 16 соціотипів, використовуючи модель А:

 

І квадра

Дон Кіхот

Дюма

Гюго

Робесп’єр

ІІ квадра

Жуков

Єсенін

Гамлет

Максим

ІІІ квадра

Джек

Драйзер

Наполеон

Бальзак

IV квадра

Штірліц

Достоєвський

Гекслі

Габен

 

Таблиця інтертипних стосунків (стосунки між соціотипами):

 

Я (білетло),
партнер (сіре тло)

ДонКіхот

Дюма

Гюго

Робесп’єр

Гамлет

Максим

Жуков

Єсенін

Дон Кіхот

Т

Д

А

Дз

З+

Р+

Дл

М

Дюма

Д

Т

Дз

А

Р+

З+

М

Дл

Гюго

А

Дз

Т

Д

Рд

Пд

пз

пр

Робесп’єр

Дз

А

Д

Т

Пд

Рд

пр

пз

Гамлет

пз

пр

Рд

Пд

Т

Д

А

Дз

Максим

пр

пз

Пд

Рд

Д

Т

Дз

А

Жуков

Дл

М

З+

Р+

А

Дз

Т

Д

Єсенін

М

Дл

Р+

З+

Дз

А

Д

Т

Джек

Кв

Кф

Се

Г

Дл

М

З+

Р+

Драйзер

Кф

Кв

Г

Се

M

Дл

Р+

З+

Наполеон

Се

Г

Кв

Кф

пз

пр

Рд

Пд

Бальзак

Г

Се

Кф

Кв

пр

пз

Пд

Рд

Штірліц

З+

Р+

Дл

M

Се

Г

Кв

Кф

Достоєвський

Р+

З+

M

Дл

Г

Се

Кф

Кв

Гекслі

Рд

Пд

пз

пр

Кв

Кф

Се

Г

Габен

Пд

Рд

пр

пз

Кф

Кв

Г

Се

 

 

Я (білетло),
партнер (сіре тло)

Джек

Драйзер

Наполеон

Бальзак

Штірліц

Достоєвський

Гекслі

Габен

Дон Кіхот

Кв

Кф

Се

Г

пз

пр

Рд

Пд

Дюма

Кф

Кв

Г

Се

пр

пз

Пд

Рд

Гюго

Се

Г

Кв

Кф

Дл

M

З+

Р+

Робесп’єр

Г

Се

Кф

Кв

M

Дл

Р+

З+

Гамлет

Дл

М

З+

Р+

Се

Г

Кв

Кф

Максим

M

Дл

Р+

З+

Г

Се

Кф

Кв

Жуков

пз

пр

Рд

Пд

Кв

Кф

Се

Г

Єсенін

пр

пз

Пд

Рд

Кф

Кв

Г

Се

Джек

Т

Д

А

Дз

Рд

Пд

пз

пр

Драйзер

Д

Т

Дз

А

Пд

Рд

пр

пз

Наполеон

А

Дз

Т

Д

З+

Р+

Дл

M

Бальзак

Дз

А

Д

Т

Р+

З+

M

Дл

Штірліц

Рд

Пд

пз

пр

Т

Д

А

Дз

Достоєвський

Пд

Рд

пр

пз

Д

Т

Дз

А

Гекслі

З+

Р+

Дл

M

А

Дз

Т

Д

Габен

Р+

З+

M

Дл

Дз

А

Д

Т

 
 

Стосунки в межах однієї квадри: Д – дуальність (доповнення), А - активація, Т - тотожність, Дз - дзеркало.

Стосунки з протилежною квадрою: Г - гасіння (протилежність), Кв - квазітотожність, Се - суперего, Кф - конфлікт.

Асіметричні стосунки: З+ - замовлення: я - замовник, пз - замовлення: я - підзамовний, Р+ - ревізія: я - ревізор, пр -ревізія: я - підревізний.

Стосунки з сусідніми квадрами: Нд - напівдуальність (напівдоповнення), М - міраж, Рд - родинність, Дл - ділові.

Опис інтертипних відносин авторства Євгенія Шепетька

Визначити свій соціонічний тип ви можете тут.